επεξεργασία χρώματος • scanning • φιλμογράφιση • επεξεργασία αρχείων για φλεξογραφία - κυτιοποιία • σελιδοποίηση • ψηφιακές εκτυπώσεις • επιμέλεια ειδικών ιστορικών & καλλιτεχνικών βιβλίων • ψηφιοποίηση αρχείων
<under construction>

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Θα είμαστε σύντομα κοντά σας

<under construction>

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Θα είμαστε σύντομα κοντά σας

<under construction>

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Θα είμαστε σύντομα κοντά σας

COLOR NETWORK Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΠΑΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 12Α, 141 22 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΦΜ: 998243842, ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 87346502000
ΤΗΛ.: 210 2850003, 210 2834031
ΦΑΞ: 210 2838021
e-mail: info@colornetwork.gr

<logo colornetwork>

Πάροδος Πολυτεχνείου 12A
141 22 N.Ηράκλειο
Τ 210 2850003, 210 2834031
F 210 2838021
e-mail: info@colornetwork.gr